Митнически услуги предоставени от БЕТИМА ООД гр.Ловеч

Изготвяне на всички митнически документи, касаещи външнотърговската дейност на фирмите

Консултации по всички външнотърговски операции и режими

Митническо представителство и освобождаване на стоки и товари под митнически контрол

Изготвяне и заверка на сертификати за движение на стоките EUR.1, ATR

Изготвяне на всички видове транспортни докименти ( TIR, CMR, CIM, и др )

Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно действащите международни спогодби – Invoice, Proforma Invoice, Packing List, и др.

Изготвяне и заверка на Сертификати за произход – Certificate of origin, Certificate of origin Form “A”.

Гарантиране на транзитни операции ( T1)

Изготвяне и електронно деклариране на ОДН, ОДВ.

Изготвяне и заверка на Документ за общностен статут на стоките – T2L

Изготвяне на Интрастат декларации и електронното им деклариране пред НАП

Митническа Агенция Бетима ООД гарантира конфиденциалността на информацията.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg