Дружеството извършва следните услуги:
  • Митнически услуги - Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим-Активно усъвършенстване, Временен внос, Пасивно усъвършенстване, гарантиране на транзитни операции.
  • Изготвяне и заверка на сертификати за произход.
  • Интрастат услуги-изготвяне на документи за пристигане и изпращане от и за ЕС, водене на електронни дневници, съставяне и подаване по електронен път на месечни отчети/декларации.
  • Представителство пред компетентните органи във връзка с Интрастат.
  • Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на НАП и другите компетентни органи до клиентите.
За нас
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg